Conjunt format per un canal i les comportes d’elevació de tracció elèctrica, amb motiu de l’incipient desenvolupament de la Revolució Industrial a Espanya. La seua funció va consistir en la captació i canalització de les aigües sobrants del riu Segura. Va ser inaugurat pel rei Alfons XIII, qui era el major accionista de l’empresa que va construir l’obra. Aquesta mateixa va passar a gestionar l’aigua sobrant del Segura.