Anomenada “Nòria del Botó” o “sènia del Riu Sec” se situava a la part dreta de l’assarb de “La Comuna”, en la partida de l’Horta de Guardamar. Posteriorment, fou restaurada per Enrique Orts “El Zorra”, mestre senier.

Aquest aparell elevador d’aigua, respon al tipus de sènia de corona moguda per tracció animal. Els calaixos o catúfols formen un mateix cos amb la roda d’aigua, la qual cosa permet elevar l’aigua a menys altura. Consta d’un engranatge amb dues rodes, la roda d’aigua i el “carro” o contraroda.